gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

Inactive Diver program jest przeznaczony do uaktualnienia i odświeżenia wiedzy i umiejętności
nieaktywnego nurka

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- przedstawić uprawnienia nurkowe.
- wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 

CZAS TRWANIA KURSU

- minimum 4 godziny

- wymagane jedno nurkowanie, przeprowadzone w basenie, lub wodach
otwartych/lub w basenie i wodach otwartych, drugie nurkowanie jest
opcjonalne.
 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- planowanie nurkowania

- zasady bezpieczeństwa

- komunikacja pod wodą

- montaż i omówienie sprzętu

- dobranie balastu i wyważenie

- oczyszczenie maski, odszukanie automatu, wymiana automatów, out of gas, kontrola pływalności,

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Wpis w Logbooku nt. wykonanych nurkowań i odświeżenie uprawnień

gallery/dsc05660

ODNOWIENIE KursU, REFRESHER - INACTIVE DIVER