gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez 
naukę nurkowania w suchym skafandrze.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat lub min 12 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- podstawowe uprawnienia nurkowe OWD

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy
- suchy skafander

 

CZAS TRWANIA KURSU

- 1÷2 sesje teoretyczne i praktyczne.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Około 2 godzin zajęć które obejmują następujące tematy :
- rodzaje suchych skafandrów
- budowa i konserwacja skafandrów suchych
- dopasowanie skafandra suchego
- wyważanie się
- technika nurkowania w skafandrze suchym
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

2 nurkowania na wodach otwartych
- dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
- obsługa zaworów skafandra
- regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
- technika pływania w suchym skafandrze
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych 

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania w suchym skafandrze w ramach posiadanych uprawnień nurkowych i ich  limitów głębokości.

gallery/dry-suit

Kurs dry suit diver