gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez naukę nurkowania poniżej dotychczasowych limitów głębokości tj. 18-40m.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- podstawowe uprawnienia nurkowe OWD lub Junior OWD

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy

 

CZAS TRWANIA KURSU

- 1÷2 sesje teoretyczne i praktyczne.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

- właściwy dobór sprzętu
- planowanie nurkowania z wykorzystaniem tabel dekompresyjnych/komputera
- omówienie zagrożeń:
a) zużycie powietrza
b) narkoza azotowa
c) toksyczność tlenowa
d) zatrucie CO2
e) choroba dekompresyjna
f) pierwsza pomoc

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

2 nurkowania na wodach otwartych

OWD
- nurkowanie zapoznawcze do 30m
- nurkowanie głębokie do 40m (test na narkozę)

Junior OWD

- nurkowanie głębokie max 21m

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania głębokich na max głębokość 40m.

gallery/deep

Kurs deep diver