gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

przeznaczony jest dla płetwonurków chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowych oraz pomocy w takich akcjach oraz do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu płetwonurkowi zarówno pod jak i nad wodą.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat lub min 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- aktualne uprawnienia CPR
- uprawnienia OWD i 40 potwierdzonych nurkowań w wodach otwartych

 

CZAS TRWANIA KURSU

- 12 godzin z czego 8 godzin na wodach otwartych

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Około 4 godzin zajęć:

Wykłady obejmują następujące tematy :
- zapobieganie i przyczyny wypadków nurkowych
- nurkowa akcja ratunkowa
- uraz ciśnieniowy
- wypadki

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- identyfikacja problemów na powierzchni i udzielanie pomocy
- wyciąganie z pod wody "nieprzytomnego" nurka
- techniki holowania poszkodowanego po powierzchni

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym ukończeniu kursu płetwonurek otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do przeprowadzania akcji ratunkowych podczas wypadku nurkowego i uprawnia do przystąpienia do kursu DIVEMASTER'a (Lider - Przewodnik nurkowy) oraz uczestnictwa w kursie na stopień MASTER SCUBA DIVER'a (Mistrz Nurkowania)

gallery/dsc04816

Kurs rescue diver