gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności
poprzez naukę nurkowania z użyciem kompasu oraz nawigacji naturalnej.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- podstawowe uprawnienia nurkowe OWD lub Junior OWD

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy
- kompas

 

CZAS TRWANIA KURSU

- 1÷2 sesje teoretyczne i praktyczne.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Około 2 godzin zajęć które obejmują następujące tematy :
- środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie
- nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość
- kompas
a) typy
b) budowa
- użycie kompasu
- szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

2 nurkowania na wodach otwartych o łącznym czasie minimum 1 godzina

- nurkowanie na zadany azymut
- nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej w ramach posiadanych uprawnień nurkowych i ich  limitów głębokości.ikat

gallery/navi

Kurs underwater navigation diver