gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez zapoznanie się z nurkowaniami w ramach pięciu różnych specjalizacji SDI. Ten kurs jest przeznaczony do przedstawienia kursantowi wstępu do każdej z pięciu specjalizacji.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- podstawowe uprawnienia nurkowe OWD lub Junior OWD

 

CZAS TRWANIA KURSU

- minimum 2 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Wykłady obejmują następujące tematy :
- tabele nurkowe i komputery
- fizyka i fizjologia
- sprzęt nurkowy
- nawigacja
- planowanie nurkowania
- procedury awaryjne

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

5 nurkowań w ramach specyfiki danej specjalizacji:
- obowiązkowe nurkowanie nawigacyjne
- obowiązkowe nurkowanie głębokie (OWD przedział 20-30m, Junior OWD max 21m)
- np. nurkowanie nocne
- np. nurkowanie w suchym skafandrze
- np. nurkowanie wrakowe

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 30m w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania

gallery/small1

Kurs ADVanced adventure diver