gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

Ten kurs został  zaprojektowany, aby rozszerzyć  wiedzę nurków o użytkowaniu ich  Osobistego Komputera Nurkowego.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- podstawowe uprawnienia nurkowe OWD lub Junior OWD

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy
 

CZAS TRWANIA KURSU

- 2 nurkowania połaczone z sesją teoretyczną i praktyczną.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Zajęcia które obejmują następujące tematy :
- komputery nurkowe vs tabele dekompresyjne

- urazy dekompresyjne

- rodzaje kompterów nurkowych i ich cechy

- funkcjonalności komputerów nurkowych

- procedury awaryjne

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

2 nurkowania na wodach otwartych

 

 

 

gallery/378c0838-fe7d-2956-ab77-eab4dabf2ab6

Kurs computer diver