gallery/logo2

U-DIVE Szkoła Nurkowania

gallery/logo2
nurkowanie piotrkównurkowanie tomaszównurkowanie łódzkiekurs nurkowaniaszkoła nurkowania

przeznaczony jest dla zaawansowanych nurków realizujących kursy specjalistyczne w ramach 4 specjalizacji SDI do wyboru:

- nawigacja podwodna
- nurkowanie nocne
- nurkowanie głębokie
- suchy skafander
- nurkowanie wrakowe

- CPR1st lub CPROX lub CPROX1stAED

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- aktualne badania lekarskie.
- wiek min 18 lat
- ukończenie 4 kursów specjalizacyjnych
- ukończenie 25 potwierdzonych nurkowań

 

CZAS TRWANIA KURSU

- ustalany indywidualnie w zależności od wybranych specjalizacji

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

w zależności od wybranych specjalizacji

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Każda wybrana specjalizacja wymaga wykonania 2 nurkowań o minimalnym czasie każdego 20 min w ramach dopuszczalnych głębokości.
(nie dotyczy CPR1st, CPROX, CPROX1stAED)

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 30m (specjalizacja Deep Diver do 40m)  w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania w ramach kursu 

gallery/dsc02904

Kurs advanced diver